₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

*Άνθρωποι και κυβερνήσεις ποτέ δεν διδάχτηκαν τίποτα από την Ιστορία, ούτε ποτέ καθόρισαν την δράση τους επάνω σε αλήθειες και αρχές στηριγμένες σ' αυτήν *
(Χέγκελ)
*Η ιστορία είναι θεματοφύλακας μεγάλων πράξεων, μάρτυρας του παρελθόντος, παράδειγμα και δάσκαλος για το παρόν και μεγάλος σύμβουλος για το μέλλον.*
(Μιγκέλ Ντε Θερβάντες)
*Την ιστορία μελέτα παιδί μου, γιατί έτσι όχι μόνο τον εαυτό σου και τη ζωή σου θα κάμεις ένδοξη και χρήσιμη στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και το μυαλό σου οξυδερκέστερο και διαυγέστερο.*
(Ιπποκράτης)
Όποιος ξεχνάει την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει*. (Σανταγίανα Ισπανός Φιλόσοφος)

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2016

Λαθρομετανάστευση, ένα ιστορικό πρόβλημα.

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

alt
Είναι γνωστό σε όλους ότι η χώρα μας την τελευταία εικοσαετία λόγω σημαντικών αλλαγών και κρίσεων στο περιφερειακό και παγκόσμιο σκηνικό , από χώρα αποστολής μεταναστών κατέστη χώρα προορισμού κυρίως λαθρομεταναστών. Το υπόψη φαινόμενο αφού έλαβε χρόνο με το χρόνο εκρηκτικές διαστάσεις , πέραν από τις δυσμενείς επιπτώσεις στη κοινωνία και την οικονομία , αποτέλεσε κατά τη γνώμη μας και βασικό παράγοντα της σημερινής ολόπλευρης κρίσης , ενώ εύλογο προκύπτει το ερώτημα για τις επιπτώσεις που θα έχει στην Εθνική Ασφάλεια και συνοχή. Αυτή λοιπόν τη στιγμή που η εθνική συναίνεση είναι απαραίτητη όσο ποτέ άλλοτε για έξοδο από τη κρίση και ανάκαμψη , πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους η αναγκαιότητα αναχαίτισης της παράνομης μετανάστευσης με άμεσα , συγκεκριμένα και δραστικά μέτρα και ταυτόχρονη ενημέρωση της κοινής γνώμης. Σε ότι αφορά δε την ανθρώπινη πλευρά του θέματος πρέπει να αναλογιστούμε τι είναι προτιμότερο; Το να δίνεις φρούδες ελπίδες σε κάποια όντως δυστυχισμένα άτομα πουλώντας τους απατηλά όνειρα με τίμημα άθλιες συνθήκες ζωής , με το να τους εκμεταλλεύονται αγύρτες κάθε λογής , ή να αποτρέπεις αυτή τη κατάσταση; Την απάντηση ας την δώσει ο καθένας μας.
Άντγος ε.α. Μαυροδόπουλος Παντελής
Ακολουθεί πλήρης ανάλυση από τον Άντγο ε.α. Θεοδωρόπουλο Α.

ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Είναι αλήθεια ότι στις μέρες μας, με δεδομένη την οικονομική κρίση , η οποία κλιμακούται με απρόβλεπτες συνέπειες , η λαθρομετανάστευση , ένα φαινόμενο της τελευταίας εικοσαετίας , το οποίο ταλανίζει όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης και για τους έλληνες πολίτες έχει καταστεί αιτία σοβαρής ανησυχίας , προβληματισμού και ανασφάλειας , χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης και προσοχής για τον απλούστατο λόγο ότι η περίοδος του εφησυχασμού μας πέρασε ανεπιστρεπτί και ότι το υπόψη φαινόμενο αν συνεχιστεί θα εντείνει αφενός τη κρίση και αφετέρου θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην Εθνική μας Aσφάλεια.
Για να προσεγγίσουμε, όμως, καλύτερα το καυτό επίκαιρο αυτό θέμα , ώστε να οδηγηθούμε σε τυχόν συμπεράσματα και προτάσεις , πρέπει να αναλύσουμε εν συντομία τους παράγοντες και τα αίτια της λαθρομετανάστευσης ως παγκόσμιου φαινομένου , τη Διεθνή αντιμετώπισή του , τη μετανάστευση – λαθρομετανάστευση - μεταναστευτική πολιτική - το θέμα των φυγάδων και των αιτήσεων ασύλου στη χώρα μας και τέλος τις επιπτώσεις , με επισήμανση στα θέματα της Εθνικής μας Ασφάλειας. 

Παράγοντες και Αίτια της Λαθρομετανάστευσης ως Παγκόσμιου Φαινομένου
Η παράνομη διακίνηση και εκμετάλλευση ανθρώπων , ως ο πλέον βασικός παράγοντας της λαθρομετανάστευσης σε παγκόσμια κλίμακα , δεν αποτελεί μόνο έγκλημα, αλλά μεγίστη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σύγχρονη μορφή δουλείας. Επίσης, αποτελεί την τρίτη σε μέγεθος παράνομη δραστηριότητα απόκτησης χρημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο μετά τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών, χαρακτηρίζεται δε ως έγκλημα υψηλού κέρδους και χαμηλού κινδύνου.
Η φτώχεια και η ανεργία , οι φυσικές καταστροφές και οι ένοπλες συγκρούσεις θέτουν τους ανθρώπους σε καταστάσεις τρωτότητας , αποδυναμώνουν ή καταστρέφουν τις οικογενειακές δομές υποστήριξης , τους μηχανισμούς κοινωνικής πρόνοιας και αυτοάμυνας , που θα δρούσαν σε άλλες καταστάσεις ως ασπίδα κατά του δουλεμπορίου.
Η διαφθορά επίσης είναι ένας σοβαρός παράγοντας δημιουργίας και συντήρησης του υπόψη φαινομένου και δεν είναι απορίας άξιον για τη χώρα μας ότι το κύμα της λαθρομετανάστευσης συνέπεσε με το γενικότερο κύμα της διαφθοράς. Οι περισσότεροι λαθροδιακινητές θα είχαν πολύ λίγες δυνατότητες επιτυχίας, εάν δεν συνεργούσαν παθητικά ή ενεργητικά παράγοντες εξουσίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στα κράτη προέλευσης , διέλευσης και προορισμού των λαθρομεταναστών .
Υπάρχει, επίσης, φανερή σχέση μεταξύ της παράνομης διακίνησης και της εκμετάλλευσης των λαθρομεταναστών μέσω της εργασίας μετά την άφιξη στη χώρα προορισμού , ενώ είναι δυνατόν κάποιοι λαθρομετανάστες να ασχοληθούν εξαναγκαστικά με οργανωμένη επαιτεία , διαρρήξεις , κλοπές , παραγωγή και εμπορία ναρκωτικών.
Δεν είναι δε σπάνιο το φαινόμενο κατά το οποίο γυναίκες ακόμη και παιδιά λαθρομετανάστες, στα οποία έχουν υποσχεθεί νόμιμη εργασία ή σπουδές , να καθίστανται θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Τέλος, έχει αναφερθεί ότι σε κάποιες περιπτώσεις έλαβε χώρα το πλέον απάνθρωπο φαινόμενο της παράνομης διακίνησης ανθρώπων , οι οποίοι παρά τις υποσχέσεις για εργασία καταλήγουν σε αφαίρεση οργάνων τους και χρησιμοποίηση στη χειρουργική μεταμοσχεύσεων , όπου υπάρχει μεγάλη ζήτηση.
Οι εγκληματικές ομάδες , οι οποίες εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων δύναται να εμπλέκονται επίσης και σε άλλες μορφές διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος όπως διακίνησης ναρκωτικών και όπλων , χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα μεταφοράς και τα ίδια δρομολόγια. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ομάδες , οι οποίες συνδράμουν την υπόψη διακίνηση δείχνουν υψηλό βαθμό αποδοχής αυτής της παρανομίας καθώς και υψηλό βαθμό ικανότητας συνεργασίας με άλλες παράνομες ομάδες διαμέσου των συνόρων , άσχετα με τις εθνικές διαφορές, ακόμη και σε μέρη όπου παρατηρούνται εθνικές διαφορές ή ακόμη και συγκρούσεις.

Διεθνής Αντιμετώπιση του Φαινομένου της Λαθρομετανάστευσης
Το σύγχρονο διεθνές δίκαιο , αποδίδει μεγάλη σημασία στην ανθρώπινη ύπαρξη και στην αξιοπρέπεια του ατόμου. Εύλογο όμως είναι ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αντιληφθεί επιτέλους τις δυνατότητες κάθε κράτους για υποδοχή καθορισμένου αριθμού μεταναστών και ότι η ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση αποτελεί αφενός απειλή όχι μόνο για τα κράτη αλλά και για τη διεθνή ασφάλεια και αφετέρου αδυναμία κατοχύρωσης ακόμη και των πλέον στοιχειωδών ανθρωπίνων αναγκών , όταν ο αριθμός των μεταναστών -νομίμων και μη -υπερβεί κάποια όρια. Επίσης, λογικό θα ήταν η διεθνής κοινή γνώμη και οι διεθνείς οργανισμοί να αναμένουν και να απαιτούν επέμβαση και επίλυση του υπόψη προβλήματος από τους μεγάλους , οι οποίοι με παραλείψεις των ή ενέργειες (ένοπλες επεμβάσεις – πολιτική , κοινωνική αποσταθεροποίηση) προκαλούν ή εντείνουν το υπόψη φαινόμενο.
Τα κράτη όμως συνήθως , ανάλογα με τους στρατηγικούς τους στόχους και τα συμφέροντά τους , λειτουργούν υπέρ ή κατά του φαινομένου όπως στη δική μας περίπτωση η Τουρκία , που ευνοεί τη λαθρομετανάστευση εις βάρος μας. (σχεδόν όλοι οι λαθρομετανάστες διοχετεύονται στην Ελλάδα μέσω Τουρκίας και ελάχιστοι στη Βουλγαρία!)
Ένα από τα πλέον σημαντικά σε ότι αφορά τη δράση διεθνών οργανισμών σχετικά με τη παράνομη μετανάστευση είναι η εμμονή του ΟΗΕ και της ΔΟΕ (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) στον τρόπο αντιμετώπισης των παράνομων μεταναστών , ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως άτομα , τα οποία έχουν τελέσει ποινικά αδικήματα προσπαθώντας να εισέλθουν στην επικράτεια των χωρών υποδοχής και διαμένοντας σε αυτήν χωρίς να έχουν τηρήσει τους προβλεπόμενους κανόνες. Αντίθετα , κατά την άποψή τους, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως άτομα που χαίρουν προστασίας , στα οποία να διασφαλίζονται τουλάχιστον τα βασικά δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες.Από την πλευρά του το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει ξεχωριστή δράση σε θέματα που αφορούν τη παρουσία , τη διαμονή , την εργασία και την απασχόληση αλλοδαπών στην επικράτεια τρίτων χωρών ενώ προχώρησε στην υιοθέτηση σχετικών πολυμερών συμβατικών κειμένων. Αξιοσημείωτο είναι, όμως, ότι τα σχετικά κείμενα δεν συνάντησαν τη μαζική αποδοχή των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης και ότι σήμερα η συμμετοχή των μελών είναι μικρή , ενώ η μετανάστευση-λαθρομετανάστευση αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ κρατών με διαφορετικά συμφέροντα , ιδίως εντός των κόλπων του ΟΗΕ . 

Λαθρομετανάστευση – Μεταναστευτική Πολιτική στη Χώρα μας
Η χώρα μας ευρισκόμενη στον άξονα λαθρομετανάστευσης , ο οποίος χρησιμοποιείται από άτομα που προέρχονται από την Βόρειο Αφρική , τη Μέση Ανατολή και τη Δυτική Ασία , τα οποία χρησιμοποιούν τη Τουρκία και χώρες της Μέσης Ανατολής ως χώρες διέλευσης και έχουν ως προορισμό την Ελλάδα και χώρες της ΕΕ , αλλά και στον άξονα , ο οποίος διέρχεται από τα Βαλκάνια , είναι φυσικό να δέχεται ετησίως ένα μεγάλο αριθμό λαθρομεταναστών. Σε τούτο εκτός της γεωγραφικής θέσης συντελεί και η διαμερισμάτωσή της (τεράστια σε μήκος χερσαία και θαλάσσια σύνορα) καθώς και οι πρόσφατες κρίσεις , πολεμικές συγκρούσεις και η οικονομική κατάσταση σε χώρες της Βαλκανικής , της Ανατολικής Ευρώπης, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης , της Ασίας και της Αφρικής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2001 απεγράφησαν 762.191 νόμιμοι και παράνομοι μετανάστες, ενώ σήμερα εκτιμάται ότι ο αριθμός έχει ξεπεράσει σημαντικά το ένα εκατομμύριο.
Τα λίγα επίσημα στοιχεία , τα οποία δημοσιεύονται ανεβάζουν τα τελευταία χρόνια τον αριθμό των εντοπιζομένων εισερχομένων λαθρομεταναστών στους 150.000 περίπου ετησίως. Mε δεδομένο ότι πολλοί δεν εντοπίζονται o αριθμός των εισερχομένων λαθρομεταναστών εκτιμάται ότι είναι πολύ μεγαλύτερος. Σύμφωνα με δήλωση , το 2009 , του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ Μιχάλη Χρυσοχοϊδη , . Το ερώτημα είναι , τι επιπλέον μέτρα ελήφθησαν; Γιατί τα ήδη υφιστάμενα έχουν αποδειχθεί ότι έχουν μικρό αντίκρισμα.

Ένα θέμα , το οποίο αποτελεί σημείο τριβής με τη Τουρκία και βεβαίως απασχολεί και την ΕΕ είναι η επανεισδοχή από τη γείτονα των λαθρομεταναστών, οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μας μέσω αυτής . Το 2008 υποβλήθηκαν αιτήματα για την επανεισδοχή 26.516 η δε Τουρκία αποδέχτηκε την επιστροφή στο έδαφος της μόνο 3.020 , ισχυριζόμενη ότι είναι δύσκολο να ελέγξει τα 8.000 χιλιόμετρα μήκους σύνορά της και ότι δέχεται πίσω αλλοδαπούς που αποδεδειγμένα προέρχονται από το Ιράκ , Ιράν και Συρία , χώρες με τις οποίες συνορεύει. Η κατάσταση όμως είναι πλέον τραγική διότι τελικά παρεδόθησαν στις τουρκικές αρχές μόνο 230 λόγω του μεσολαβήσαντος από την σύλληψη των προαναφερθέντων λαθρομεταναστών χρόνου , με δεδομένο ότι οι περισσότεροι είχαν αφεθεί ελεύθεροι λόγω υποβολής αιτημάτων για παροχή ασύλου και άλλους λόγους και δεν ήταν δυνατό να εντοπισθούν και να παραδοθούν.
Ένα επίσης μεγάλο πρόβλημα είναι οι απελάσεις και οι επαναπροωθήσεις των λαθρομεταναστών. Τους πρώτους οκτώ μήνες του 2009 ενώ είχαν εκδοθεί αποφάσεις για απέλαση 25.102 συλληφθέντων λαθρομεταναστών τελικά απελάθηκαν μόνο 690. Βασικό πρόβλημα είναι το ότι όταν αποφασίζεται η απέλαση των αλλοδαπών αυτοί έχουν αφεθεί ελεύθεροι. Επιπλέον δεν υπάρχουν συμφωνίες επανεισδοχής με πολλές χώρες αλλά και λόγω των ενόπλων συγκρούσεων σε Ιράκ και Αφγανιστάν δεν απελαύνονται προς τις χώρες αυτές ένα μεγάλο ποσοστό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Συνοριοφυλάκων Έβρου η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 11-11-2011 , ο αριθμός των εντοπισθέντων λαθρομεταναστών κατά το μήνα Οκτώβριο ιδίου έτους ήταν 9.700 , κατάσταση η οποία έχει περιέλθει σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα , ενώ παρατηρήθηκε συνεχής αύξηση το πρώτο τρίμηνο του 2012 παρά την οικονομική κρίση , την εντατικοποίηση των μέτρων της ΕΛΑΣ και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οργάνου για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (FRONTEX).
Τα τρία προγράμματα νομιμοποίησης των μεταναστών , δημιούργησαν τις προϋποθέσεις και ενθάρρυναν κατά περίπτωση την πρόσκαιρη ή τη μακροχρόνια είσοδο λαθρομεταναστών στη χώρα μας. 

Η υπογραφή της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ σύμφωνα με την οποία ο λαθρομετανάστης παραμένει ή επαναπροωθείται στην αρχική χώρα εισόδου της ΕΕ ( στις περισσότερες περιπτώσεις δυστυχώς είναι η χώρα μας ) οι τελευταίες τροποποιήσεις στην απόδοση Ελληνικής Ιθαγένειας , οι χορηγούμενες άδειες παραμονής σε λαθρομετανάστες και οι μειώσεις στις ποινές των δουλεμπόρων κρίνονται λίαν αρνητικές για την αντιμετώπιση του θέματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι με βάση τη προαναφερθείσα συνθήκη μέσα στο πρώτο 3μηνο του 2007 η Ολλανδική κυβέρνηση μετέφερε στη χώρα μας , με ολλανδικά τσάρτερς 1.100 λαθρομετανάστες, οι οποίοι εισήλθαν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδος.Σημειώνεται δε ότι με βάση τη Συνθήκη του Δουβλίνου ΙΙ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων έχει χορηγήσει την τελευταία επταετία στην Ελλάδα, 5,5 εκατομμύρια ευρώ,!! (για να φορτωθούμε το πρόβλημα).
Η έλλειψη μεταναστευτικής πολιτικής δεν δημιούργησε συνθήκες που θα ευνοούν τη μετανάστευση στη χώρα μας ανθρώπινου δυναμικού με δεξιότητες και επιστημονική γνώση. Μόνο οι ανειδίκευτοι και οι απελπισμένοι κατέκλυσαν κάθε ελληνική γωνιά. Αντίθετα από τη χώρα μας μεταναστεύουν νέοι με επιστημονικές γνώσεις.
Η Δημόσια διοίκηση έδειξε σημαντικό έλλειμμα οργανωτικής προετοιμασίας και αποτελεσματικότητας για να αντιμετωπίσει μια τέτοια πρόκληση όπως της μαζικής μετανάστευσης – λαθρομετανάστευσης. Ως ανασταλτικοί παράγοντες θεωρούνται η έλλειψη διερμηνείας , η γραφειοκρατία , η κακή οργάνωση των υπηρεσιών , η έλλειψη υποδομών και προσωπικού , η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης των υπαλλήλων και τέλος η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των εμπλεκομένων πολιτικών φορέων (π,χ υπουργείων). Σε αρκετές περιπτώσεις παρήχθησαν φαινόμενα ανομίας που σχετικοποιούν τον τρόπο με τον οποίο οι μετανάστες με τη σειρά τους προσλαμβάνουν την κοινωνία και αντιμετωπίζουν το κανονιστικό περιβάλλον και τη διοίκηση.
Πρόσφυγες- Παροχή Ασύλου
Σε ότι αφορά τους φυγάδες – πρόσφυγες η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για το υπόψη θέμα , σε σχετική ετήσια έκθεση της επισημαίνει ότι η χώρα μας από την 19η θέση σε αριθμό αιτήσεων ασύλου για πρόσφυγες μεταξύ 43 βιομηχανοποιημένων χωρών του κόσμου , στην οποία βρισκόταν το 2004 (με 4.469 αιτήσεις ασύλου και 44.987 συλλήψεις παρανόμως εισελθόντων) , βρέθηκε στην 6η το 2007 (με 25.113 αιτήσεις ασύλου και 112.364 συλλήψεις).
Με τέτοιους αυξητικούς ρυθμούς το Κράτος θα έπρεπε να διαθέτει τεράστια ποσά προκειμένου να ανεγείρει κέντρα , τα οποία θα φιλοξενούν τους νέους αιτούντες άσυλο που εισέρχονται στην χώρα μας κάθε χρόνο. Σε πολλές περιπτώσεις οι λαθρομετανάστες δεν διαθέτουν κανένα έγγραφο που να πιστοποιεί την χώρα προέλευσής ενώ πολλοί από εκείνους που αιτούνται άσυλο είναι στην ουσία παράνομοι οικονομικοί μετανάστες και ισχυρίζονται ότι προέρχονται είτε από χώρες προέλευσης προσφύγων (π.χ. Ιράκ), είτε από χώρες στις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα επαναπατρισμού τους (π.χ. Αφγανιστάν). Σημειώνεται ότι στον ΟΗΕ υπάρχει η άποψη , ότι όποιος διαφεύγει του πολέμου ή συνθηκών σχετικών με αυτόν , όπως λιμού , απομάκρυνσης από την εστία του , δύναται να θεωρηθεί ως φυγάς. Ο πραγματικός πρόσφυγας, ως γνωστόν , θα πρέπει να παραμείνει στην πρώτη ασφαλή χώρα που συναντά αφού εγκαταλείψει την δική του και να επιστρέψει στην χώρα προέλευσής του μόλις ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Εντυπωσιακή η παρακάτω τοποθέτηση του εκδότη της Βρετανικής εφημερίδας “The Daily Telegraph” , Charles Moore, σχετικά με το υπόψη θέμα «Το σύστημα παροχής ασύλου έχει μεταβληθεί σε μαζική μετανάστευση με άλλο όνομα, και μάλιστα σε μαζική μετανάστευση χωρίς έλεγχο ή επαρκή πληροφόρηση. Και αν έχεις ένα σύστημα το οποίο, ενώ δεν λειτουργεί, επιτρέπει την είσοδο σε 100.000 νέους εισερχόμενους τον χρόνο, τότε έχεις μία διοικητική κρίση, μία κρίση πολιτικής θέλησης και κοινής γνώμης. Το Άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απαγορεύει τον επαναπατρισμό ανθρώπων σε χώρες στις οποίες μπορεί να υποστούν ΄΄απάνθρωπη ή μειωτική μεταχείριση΄΄. Όπως μεταφράζεται σήμερα, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να απελάσουμε την μεγάλη πλειονότητα εκείνων των οποίων τις αιτήσεις για άσυλο απορρίπτουμε. Η Βρετανία θα πρέπει να επιμείνει σε αλλαγές στην Σύμβαση και να αποσυρθεί από αυτήν μέχρι αυτές να πραγματοποιηθούν. Μία μόνη χώρα δεν μπορεί να εκτείνει ΄΄δικαιώματα΄΄ σε ολόκληρο τον κόσμο άνευ όρων».
Τα παραπάνω θα μπορούσαν κατά τη γνώμη μας κάλλιστα να γραφούν και από ένα αντίστοιχο έλληνα και με δεδομένο μάλιστα ότι οι εισερχόμενοι στη χώρα λαθρομετανάστες είναι κατά πολύ περισσότεροι και η Ελλάδα κατά πολύ μικρότερη από τη Μ. Βρετανία .
 
Οι Επιπτώσεις στη Χώρα μας
Η μετανάστευση προς τα χώρα μας ( κατά κύριο λόγο λαθρομετανάστευση ) στο αρχικό της στάδιο φάνηκε να λειτουργεί θετικά γιατί τόνωσε την ανταγωνιστικότητα. Ο εφησυχασμός όμως λόγω της φθηνής εργασίας και των όποιων πλεονεκτημάτων στην οικονομία τότε , επρόκειτο να καταλήξει στη σημερινή κατάσταση με το υπόψη φαινόμενο να αποτελεί ένα από τους κύριους παράγοντες της σημερινής μας ολόπλευρης κρίσης.
Σήμερα επικρατεί η άποψη στη κοινή γνώμη ότι συστηματικά μπαίνει σε αυτή την πολύπαθη χώρα όποιος θέλει και με όποιον τρόπο θέλει, δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά ούτε καν για τα ποινικά μητρώα των συγκεκριμένων ατόμων από τις χώρες που προέρχονται , για αυτό όπως μαρτυρούν τα στοιχεία οι αλλοδαποί φυλακίζονται, αναλογικά, έξι φορές περισσότερο, από τους Έλληνες , ενώ παρατηρείται συνεχής αύξηση της εγκληματικότητας. Είναι δε βέβαιο ότι ανάμεσα σε εκείνους που έρχονται κατά κύματα στη χώρα μας, δύνανται να παρεισφρύσουν πράκτορες ξένων δυνάμεων, δολιοφθορείς, κακοποιοί και πάσης φύσεως εγκληματικά στοιχεία. 

Επιπρόσθετα ακραία κοινωνικά φαινόμενα όπως η δημιουργία παροικιών (γκετοποίηση), και κινδύνων για το αστικό περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών , η κατάληψη δημοσίων χώρων , πλησίον λιμανιών από λαθρομετανάστες κ.α , όπως και σχετικά επεισόδια έχουν αρνητική επίδραση στο τουριστικό περιβάλλον. Όλοι θα θυμόμαστε τη περίπτωση που είχαν στοιβαχτεί σε ένα χώρο στην Αθήνα , που προοριζόταν για περίπου 20 άτομα, περί τους 300 λαθρομετανάστες με τίμημα 3 ευρώ τη μέρα. «Μια χαρά αντιρατσισμός, λοιπόν, με ένα χιλιάρικο τη μέρα!» , όπως παρατήρησε κάποιος στο διαδίκτυο. Χαρακτηριστική , όσο και αποτρόπαιη για τα κοινωνικά μας δεδομένα η πρόσφατη περίπτωση των αλλοδαπών ιερόδουλων φορέων του aids στην Αθήνα. Η κατάληψη της νομικής το 2011 και το πλιάτσικο από λαθρομετανάστες στο κέντρο της Αθήνας κατά τη διάρκεια πρόσφατων θερμών επεισοδίων σε διαδηλώσεις , λόγω της οικονομικής κρίσης , δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα.
Πέρα όμως από τα παραπάνω η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν έχει τις υποδομές ώστε να μπορέσει να συντηρήσει αυτά τα άτομα που μαζικά περνούν τα σύνορα. Υπάρχει επαρκές σύστημα υγείας; Σύστημα παιδείας; Υπάρχει αυτή η βαριά βιομηχανία που θα τους δώσει δουλειά; Όπως γνωρίζουμε όλοι μας όχι. Την στιγμή που τα εργοστάσια κλείνουν το ένα μετά το άλλο μετακομίζοντας σε γειτονικές χώρες και μένουν χιλιάδες Έλληνες άνεργοι, τη στιγμή που οι Έλληνες αγρότες δουλεύουν απλά για να συντηρούν την οικογένεια τους με εργασία ακόμα και 16 ωρών τη μέρα, πώς είναι δυνατόν το κίνητρο των λαθρομεταναστών να είναι η εύρεση εργασίας. Οι μοναδικοί που ωφελούνται από αυτή την αθρόα εισαγωγή λαθρομεταναστών είναι οι δουλέμποροι και αυτοί οι οποίοι μπροστά στην μεγιστοποίηση του κέρδους τους ρίχνουν τα ημερομίσθια κάθε φορά όλο και περισσότερο , χωρίς φυσικά να νοιάζονται για τις περαιτέρω συνέπειες. 

Η παρατηρούμενη σε μεγάλα ποσοστά λόγω της κρίσης καλπάζουσα ανεργία , η αρνητική επίδραση σε μισθούς και την απασχόληση, η αύξηση της παραοικονομίας οφείλονται και στη λαθρομετανάστευση. Επιπρόσθετα παρατηρείται δυσλειτουργία στο εκπαιδευτικό σύστημα , καταπόνηση του κοινωνικού ιστού λόγω πολιτιστικών και οικονομικών ιδιαιτεροτήτων , απασχόληση σημαντικού αριθμού στελεχών της ΕΛΑΣ και του Λιμενικού με ανάλογη οικονομική δαπάνη , ασάφεια ή δυσκολία εφαρμογής του σχετικού νομοθετικού πλαισίου , διαρροή σημαντικού συναλλάγματος χωρίς αντισταθμιστικά οφέλη, προβλήματα στη δημόσια υγεία , προβλήματα στην ασφάλεια της χώρας.Το κύμα της λαθρομετανάστευσης είχε αρνητική επίδραση σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης και προπαντός στο δικαιϊκο σύστημα της χώρας μας , αφού τροφοδότησε κυκλώματα διαφθοράς.Οι λαθρομετανάστες δημιουργούν στις τοπικές κοινωνίες προβλήματα σε θεσμούς , παραδόσεις , συνήθειες συμπεριφοράς κ.α. Πρόκειται για προβλήματα διαθρωτικά , τα οποία οι τοπικές κοινωνίες για πρώτη φορά καλούνται να αντιμετωπίσουν και για τα περισσότερα είναι απροετοίμαστες τόσο από ψυχολογικής όσο και από την πρακτική πλευρά των συνθηκών της ζωής. Επιπλέον, οι λαθρομετανάστες με τους ισχυρούς ρυθμούς της πληθυσμιακής ανάπτυξης πιέζουν τις δημόσιες υποδομές ( νοσοκομεία υπηρεσίες κ.α) στο όριο της θραύσης , προκαλώντας την αγανάκτηση ντόπιων και νομίμων μεταναστών.
Τέλος, παρατηρούνται φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας ιδιαίτερα μετά από ειδεχθή γεγονότα φόνων , ληστειών και πάσης φύσεως κακοποιήσεων προερχομένων από αλλοδαπούς , τα οποία λόγω και της οικονομικής κρίσης αυξάνουν . 

Εκτιμήσεις –Συμπεράσματα - Προτάσεις
Οι μορφές της μετανάστευσης άλλαξαν κατά δραματικό τρόπο σε όλη τη γηραιά Ήπειρο κατά τη περίοδο μετά το 1989 , την οποία επηρέασαν δυσμενώς ενώ τα σχετικά με τη λαθρομετανάστευση φαινόμενα τείνουν να θολώσουν τις διαφορές μεταξύ νόμιμης και παράνομης μετανάστευσης μεταξύ προσφύγων και μειονοτήτων μεταξύ μειονοτήτων και μεταναστών ή μεταξύ εργαζομένων μεταναστών και θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας , ως αποτέλεσμα της εμπορίας ανθρώπων. Η απορύθμιση των αγορών εργασίας και τα σχετικά χάσματα που δημιουργήθηκαν , τα οποία προκάλεσε η μαύρη εργασία λόγω της λαθρομετανάστευσης είχαν αρνητικές επιπτώσεις σε κοινωνίες και οικονομίες κάποιων Ευρωπαϊκών χωρών καθώς και της χώρας μας.
Το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί σε παγκόσμια κλίμακα και πιθανότατα στη περιοχή μας θα ενταθεί.Αν λάβουμε δε υπόψη ότι , ένα μεγάλο ποσοστό των λαθρομεταναστών σε κάποιο χρόνο, καθίστανται μόνιμοι ή επί μακρόν κάτοικοι της χώρας , στο μέλλον όταν μάλιστα οι μειονότητες αυτές θα ανήκουν εθνολογικά σε γειτονικά μας κράτη, τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας θα είναι τεράστια και θα απειληθεί ενδεχομένως η κυριαρχία και η εδαφική της ακεραιότητα.

Ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι με πρόσχημα τα ανθρώπινα δικαιώματα μειονοτήτων αφού εξυφάνθησαν αρχικά διεθνοτικές συγκρούσεις στη συνέχεια υπό το πρίσμα επικαλούμενων ανθρωπιστικών καταστροφών , έγιναν ακόμη και ένοπλες επεμβάσεις με αποτέλεσμα να αλλάξουν δραματικά τα δημογραφικά – εθνολογικά στοιχεία στην ευρύτερη περιοχή μας και να δημιουργηθούν νέες κρατικές οντότητες.Λόγω δε της υπογεννητικότητας των Ελλήνων και της αυξήσεως των μεταναστών, σε κάποια χρόνια, από κυρίαρχο στοιχείο θα κινδυνεύσουμε να γίνουμε μειονότητα στην χώρα μας, με απρόβλεπτες εξελίξεις. Από την άλλη πλευρά δεν δύναται να προβλεφθεί η συμπεριφορά και η στάση χιλιάδων μεταναστών σε περίοδο έντασης ή κρίσης . 

Η χώρα μας πρέπει να μελετά προσεκτικά και για τυχόν προσχώρησή της ή μη σε υπόλοιπο πλέγμα σχετικών συμφωνιών , ακόμη και την αποχώρηση από συμφωνίες - συνθήκες που υπέγραψε σχετικά με τη λαθρομετανάστευση ( πχ Δουβλίνo ΙΙ), με στόχο να μην καταστεί μαγνήτης ή ο τελικός αποδέκτης για τους λαθρομετανάστες.
Οι χώρες της ΕΕ λόγω της κρίσης αλλά και του κορεσμού σε λαθρομετανάστες εκτιμάται ότι θα εντείνουν τα μέτρα κατά της λαθρομετανάστευσης με αποτέλεσμα η χώρα μας λόγω και της συνθήκης Δουβλίνο ΙΙ να δεχθεί ακόμη μεγαλύτερη πίεση , με τη FRONTEX ουσιαστικά να προβαίνει μόνο στην καταγραφή των εισερχομένων λαθρομεταναστών , για να επιστρέψουν πάλι στη χώρα μας σε περίπτωση μεταβάσεως τους σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων , τα οποία προέρχονται από την λαθρομετανάστευση υπάρχει ανάγκη συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο . Η παράνομη διακίνηση ανθρώπων συχνά συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα του οποίου και αποτελεί την πλέον επικερδή δραστηριότητα Πρέπει δε να αντιμετωπισθεί δραστικά σε παγκόσμια κλίμακα , όπως τα ναρκωτικά και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος .

Οι βασικοί φορείς του Διεθνούς Δικαίου πρέπει πέρα από τα γεωπολιτικά και άλλα συμφέροντα να αντιμετωπίσουν τα γενεσιουργά αίτια της μαζικής και ανεξέλεγκτης λαθρομετανάστευσης. Δεν είναι λύση η λαθρομετανάστευση για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της δυστυχίας στον τρίτο κόσμο. Λύση είναι η διεθνής συμπαράσταση προς αυτές καθώς και η ασφάλεια. Η Ελλάδα μπορεί να συμβάλει και να πρωτοστατήσει ιδιαίτερα σε ότι την αφορά (π.χ Βαλκάνια). Για τη χώρα μας ενώ τονίζεται η ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των μελών της ΕΕ , ώστε τα ζητήματα της μεταναστευτικής πολιτικής να μην αντιμετωπίζονται αποσπασματικά και αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο , το κύριο βάρος όμως και η ευθύνη θα πέφτει στους ώμους της , στους θεσμούς και πάνω από όλα στο λαό της . 

Η Τουρκία σταθερά τα τελευταία χρόνια παραμένει η βασική πύλη εισόδου λαθρομεταναστών στην Ελλάδα και την Ευρώπη και για ευνόητους λόγους κάθε συνεργασία θεωρείται εκ των προτέρων τουλάχιστον προβληματική . Η γείτων χώρα πρέπει να πιεσθεί σχετικά από τη διεθνή κοινότητα και δη από την ΕΕ. Η Συνθήκη Δουβλίνο ΙΙ αναγκάζει τη χώρα μας να αντιμετωπίσει μοναχική και αδύναμη ένα τεράστιο πρόβλημα παράνομης μετανάστευσης , ενώ δεν υπάρχουν μηχανισμοί πραγματικής Ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Επιπρόσθετα η σχετική με την προαναφερθείσα συνθήκη οικονομική παροχή από την ΕΕ για την υποδοχή, αλλά και τη διαβίωση των λαθρομεταναστών στη χώρα μας , σημαίνει απλά ότι η ΕΕ δύναται να μας δικάσει εάν δεν καταστούμε ο τελικός αποδέκτης των παρανόμων μεταναστών και αν τους απελάσουμε θα κληθούμε να πληρώσουμε δυσβάσταχτα ποσά. Γνωρίζει λοιπόν ο λαός μας ότι είναι αναγκασμένος έτσι να ζει στο μέλλον μαζί με εκατομμύρια λαθρομεταναστών ενώ άλλες χώρες τους απελαύνουν? 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η λαθρομετανάστευση , η οποία δύναται να χαρακτηρισθεί και ως η κάτωθεν παγκοσμιοποίηση δύναται να χρησιμοποιηθεί και ως στρατηγικό όπλο για την επίτευξη πολλαπλών στόχων (οικονομικών, εθνολογικών, πολιτιστικών κ.α) και μάλιστα εντός σχετικά περιορισμένων χρονικών ορίων. Πέραν των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων "η σύγκρουση των πολιτισμών" , η οποία αποτέλεσε πρόσφατα αντικείμενο δημόσιας διεθνούς συζήτησης και συγγραφής απειλεί έτσι να λάβει χώρα μέσα από τη πόρτα μας και επομένως και της ΕΕ. 

Οι προαναφερθείσες ελλείψεις σε μεταναστευτική μας πολιτική και δημόσια διοίκηση καθώς και η έλλειψη συντονισμού σχετικά με την αντιμετώπιση της λαθρομετανάστευσης επιτάσσουν τη δημιουργία ενιαίου πολιτικού φορέα για τη μετανάστευση καθώς και συστηματικές μελέτες και έρευνες σε βάθος , με αντικείμενο τους συλλόγους , τις παροικίες , τις οργανώσεις και τα εξειδικευμένα προβλήματα των μεταναστών και ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στην ένταξη των νομίμων. Στο σημείο επισημαίνεται , για να μην υπάρξει παρανόηση ότι όταν η ένταξη των νομίμων υποκαθίσταται με την διακηρυσσόμενη από κάποιους ένταξη εκατοντάδων χιλιάδων λαθρομεταναστών , καθιστά τη χώρα ελκυστική στη παράνομη μετανάστευση.

Η όριος γραμμή της χώρας και προ παντός η χερσαία ( Έβρος ) με την Τουρκία , πρέπει να καταστεί κύρια γραμμή αναχαίτισης για την είσοδο και παραμονή των λαθρομεταναστών. Τα οποιαδήποτε εμπόδια θα συμβάλουν θετικά αλλά χωρίς ανθρώπινη κατάλληλη παρουσία και επέμβαση η συνεισφορά τους θα τίθεται πάντα εν αμφιβόλω. Η συμμετοχή των ΕΔ και ιδιαίτερα του Στρατού μας μέσω της κατάλληλης επάνδρωσης και οργάνωσης κρίνεται λίαν απαραίτητη για την συνεισφορά στην αντιμετώπιση αυτής της ασύμμετρης και σοβαρής απειλής

Η λαθρομετανάστευση συνέβαλε καθοριστικά στην ολόπλευρη κρίση και προ παντός στην οικονομική αυξάνοντας την ανεργία , την παραοικονομία και διοχετεύοντας τεράστια χρηματικά ποσά σε άλλες χώρες χωρίς κανένα αντισταθμιστικό όφελος , τούτο δε πρέπει να σταθμισθεί ανάλογα , ενώπιον μάλιστα και της οικονομικής κρίσης .
Εν κατακλείδι, η βασική πρόκληση της αντιμετώπισης της παράνομης διακίνησης ανθρώπων , ως βασικού παράγοντα της λαθρομετανάστευσης , έγκειται στην ενημέρωση , στο καθορισμό και στην αποδοχή της φύσης του προβλήματος από όλους μας πέρα από κάθε άλλη σκέψη ή τοποθέτηση.Τούτο απαιτεί εκτός των προαναφερθέντων πολιτική συναίνεση και απεμπόληση από όλους των όποιων μικροπολιτικών συμφερόντων σχετικά με το θέμα καθώς και την σταθερή πολιτική βούληση για σθεναρό έλεγχο των συνόρων μας και άμεση απώθηση – επαναπροώθηση (ακόμη και προώθηση σε χώρες της Ευρώπης εάν τελικά δεν μας συμπαρασταθεί ) των παρανόμως εισερχομένων καθώς και αυστηρά μέτρα κατά των δουλεμπόρων , ως και αυτών που με οιονδήποτε τρόπο συνεχίζουν το έργο τους. Τέλος η δημιουργία λειτουργικών δομών για την συγκέντρωση των λαθρομεταναστών με στόχο την άμεση επαναπροώθησή τους καθώς και η καταγραφή όλων των μεταναστών και η ενημέρωση της κοινής γνώμης θα συμβάλλουν θετικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος .
Όσο για το ρατσισμό και τη ξενοφοβία που επικαλούνται κάποιοι, οι οποίοι αντιτίθενται στα όποια δραστικά μέτρα κατά της λαθρομετανάστευσης, μακριά από μας τους Έλληνες κάθε ίχνος , ως αυθύπαρκτων , αυτών των δύο αντικοινωνικών και φοβικών εννοιών , υπό το πρίσμα μάλιστα της πολυδιάστατης ιστορικής μας εμπειρίας στη μετανάστευση και τη προσφυγιά. Ιδιαίτερα δε από όσους είχαμε τη τύχη να γευτούμε το ψωμί της ξενιτιάς , να βιώσουμε το βουβό κλάμα στους σταθμούς των τραίνων και τις προκυμαίες και ύστερα τη πορεία στο άγνωστο, τη δυσκολία το πρώτο καιρόστη γλώσσα , στη δουλειά , στη κοινωνική επαφή και ένταξη και τέλος τη νοσταλγία για τη πατρίδα. 

Η δική μας όμως μετανάστευση έγινε με κανόνες , με αυστηρούς ελέγχους υγείας και ποινικού μητρώου. Οι έλληνες μετανάστες γονιμοποίησαν επ αγαθώ τις χώρες προορισμού τους και τελικά την οικουμένη . Έκτισαν με τη δουλειά , τον πολιτισμό και τον ιδρώτα τους . Ούτε γκρέμισαν , ούτε απείλησαν ούτε μόλυναν κανένα. Για το λόγο αυτό δε δύναται κανείς να μας αφαιρέσει το δικαίωμα ως λαός , ως Έθνος, να ανησυχούμε και να αγωνιζόμαστε με κάθε μέσο για την άμεση αντιμετώπιση αυτού του σοβαρού εθνικού, αλλά και ανθρώπινου ζητήματος , της παράνομης μετανάστευσης.

Σημείωση . Ο Αντγος ε.α Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος ( αρχηγός ΣΣΕ 76 , κατάγεται από την Αρχαία Κόρινθο, αλλά κατά την εφηβεία του υπήρξε μετανάστης στην Αυστραλία) συνέταξε το παρών κείμενο – μελέτη με παραίνεση και συμπαράσταση του Προέδρου της ΕΑΑΣ Αντγου ε.α. Μαυροδόπουλου Παντελή .

Πηγή
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχολιά σας να ειναι περιεκτικά και ευπρεπή. Για την καλύτερη επικοινωνία δώστε ψευδώνυμο.
Προτιμάτε την ελληνική γραφή κι όχι την λατινική (κοινώς greeklish).Υβριστικά και μη ευπρεπή σχόλια θα διαγράφονται ή δεν θα δημοσιεύονται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...