₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

*Άνθρωποι και κυβερνήσεις ποτέ δεν διδάχτηκαν τίποτα από την Ιστορία, ούτε ποτέ καθόρισαν την δράση τους επάνω σε αλήθειες και αρχές στηριγμένες σ' αυτήν *
(Χέγκελ)
*Η ιστορία είναι θεματοφύλακας μεγάλων πράξεων, μάρτυρας του παρελθόντος, παράδειγμα και δάσκαλος για το παρόν και μεγάλος σύμβουλος για το μέλλον.*
(Μιγκέλ Ντε Θερβάντες)
*Την ιστορία μελέτα παιδί μου, γιατί έτσι όχι μόνο τον εαυτό σου και τη ζωή σου θα κάμεις ένδοξη και χρήσιμη στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και το μυαλό σου οξυδερκέστερο και διαυγέστερο.*
(Ιπποκράτης)
Όποιος ξεχνάει την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει*. (Σανταγίανα Ισπανός Φιλόσοφος)

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Ιουλιανό και Γρηγοριανό Ημερολόγιο Δημήτριος Σαλαπάτας

Κατά την διάρκεια της ιστορίας οι διάφοροι πολιτισμοί και εποχές μας έχουν παρουσιάσει πολλά και διαφορετικά ημερολόγια, τα οποία μετράνε τους μήνες και τα χρόνια ανάλογα με τις τοπικές θρησκευτικές και κοσμικές παραδόσεις. Ως κύριος τρόπος μέτρησης χρησιμοποιούνται οι κινήσεις της σελήνης και δευτερευόντως ο ήλιος. Σύμφωνα με το λεξικό του κα8ηγητή Μπαμπινιώτη ημερολόγιο είναι «κάθε σύστημα υπολογισμού του χρόνου κατά το οποίο αυτός διαιρείται σε ημέρες, μήνες, έτη». Τα πιο γνωστά ημερολόγια είναι τα εξής:

-Το Γρηγοριανό ημερολόγιο

-Το Ιουλιανό ημερολόγιο

-Το Εβραϊκό ημερολόγιο

-Το Ισλαμικό ημερολόγιο

-Το Ινδικό ημερολόγιο

-Το Κινεζικό ημερολόγιο

-Το Ολυμπιακό ημερολόγιο

Το Ιουλιανό ημερολόγιο ήταν αυτό που κυριαρχούσε από την εποχή του Ιούλιου Καίσαρα (45 π.Χ.) μέχρι και το 1582, παίρνοντας το όνομά του από τον ίδιο τον αυτοκράτορα. Το ημερολόγιο αυτό είναι ηλιακό με 365 ημέρες και 366 ημέρες στα δίσεκτα έτη. Το έτος χωρίζεται σε δώδεκα μήνες και χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για το μετέπειτα Γρηγοριανό. Το Ιουλιανό αποτελείται από κανόνες που ίσχυαν πριν την μεταρρύθμιση του Καίσαρα.

Το πιο γνωστό και διαδεδομένο στις μέρες μας ημερολόγιο είναι το Γρηγοριανό. Αυτό δημιουργήθηκε λόγω της ανάγκης μεταρρυθμίσεως της μεθόδου υπολογισμού του Πάσχα. Με τη χρήση του Ιουλιανού ημερολογίου είχε παρατηρηθεί τον 13ο αιώνα πως το Πάσχα απομακρυνόταν από την ανοιξιάτικη θέση που είχε, εφόσον χρησιμοποιούνταν η 21η Μαρτίου ως ημερομηνία της Ισημερίας και ο Μετονικός κύκλος ως η βάση για τον υπολογισμό των σεληνιακών φάσεων.

Πρώτος που πρότεινε την αλλαγή ήταν ο Ιταλός γιατρός Αλούσιος Λίλιος και θεσπίστηκε από τον Πάπα Γρηγόριο ΙΓ΄. Tο θέμα αυτό πέρασε πρώτα από διάφορες συνόδους όπου και αποφασίστηκε η αλλαγή του ημερολογίου, η οποία πραγματοποιήθηκε τον 16ο αιώνα και συγκεκριμένα το 1582. Το νέο ημερολόγιο έγινε αμέσως δεχτό από μόνο τέσσερα κράτη του ρωμαιοκαθολικού κόσμου, την Ισπανία, την Πορτογαλία, μέρη της Ιταλίας και της Πολωνικής - Λιθουανικής Κοινοπολιτείας. Σταδιακά υιοθετήθηκε και από τις άλλες δυτικές χώρες. Αντιθέτως τα προτεσταντικά κράτη αρχικά απέρριψαν την μεταρρύθμιση αυτή, αλλά με το πέρασμα του χρόνου το δέχτηκαν.

Ο Ορθόδοξος κόσμος δεν δέχτηκε καταρχάς το Γρηγοριανό ημερολόγιο και εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί το Ιουλιανό. Από τις ορθόδοξες χώρες πρώτη που αποδέχτηκε το νέο αυτό ημερολόγιο ήταν η Ρωσία το 1917. Ακολούθησαν και οι υπόλοιπες σλαβικές χώρες, αφήνοντας την Ελλάδα μόνη της, η οποία χρησιμοποιούσε ακόμα το Ιουλιανό ημερολόγιο. Στις 16 Φεβρουαρίου 1923 και η Ελλάδα ακολούθησε τις υπόλοιπες Ορθόδοξες χώρες, αλλά το υιοθέτησε ως πολιτικό και όχι ως θρησκευτικό, παρουσιάζοντας πολλά προβλήματα. Ο Έλληνας έχει συνδυάσει τους εορτασμούς της Επανάστασης του 1821 με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Με αυτόν τον συνεορτασμό φανερώνεται με έμφαση η θεία βουλή και ευλογία προς την Επανάσταση και τη σύσταση του νέου Ελληνικού κράτους. Εκείνη την χρονιά γιορτάστηκαν ξεχωριστά, προκαλώντας την δυσαρέσκεια του Ελληνορθόδοξου ποιμνίου.

Μια εύλογη λύση ήταν να διορθωθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο και δέχτηκε η Ελλάδα. Όμως με αυτήν την κίνηση διαφώνησαν οι υπόλοιπες Ορθόδοξες χώρες. Μετά από μια Σύνοδο που έλαβε χώρα το 1924 αποφασίστηκε ότι οι Ορθόδοξες Εκκλησίες θα ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο, είτε αυτό είναι το παλιό είτε το διορθωμένο. Ανάλογα με την παρούσα κατάσταση θα συνεορτάζονται τα Χριστούγεννα ανάμεσα στο διορθωμένο Ιουλιανό και το Γρηγοριανό ημερολόγιο μέχρι το 2800. Η κατάσταση αυτή έχει χωρίσει κατά κάποιο τρόπο την Ορθοδοξία σε δύο. Οι Εκκλησίες που ακολουθούν το διορθωμένο Ιουλιανό ημερολόγιο είναι τα Πατριαρχεία Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, οι Αρχιεπισκοπές Ελλάδας, Κύπρου. Οι Εκκλησίες που δεν δέχτηκαν την παραπάνω τροποποίηση είναι τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Ρωσίας, Σερβίας, Γεωργίας και η Μητρόπολη Πολωνίας. Από αυτήν την αλλαγή δημιουργήθηκαν και οι σχισματικοί Παλαιοημερολογίτες οι οποίοι ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο. Η μόνη Ορθόδοξη Εκκλησία η οποία ακολουθεί το Γρηγοριανό ημερολόγιο είναι η Φινλαδική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Αυτή η μεταρρύθμιση που έπρεπε να γίνει, διότι η ισημερία είχε μετακινηθεί πολύ κατά τον 16ο αιώνα, αλλά και σε άλλες περιόδους, όπως είχε παρατηρήσει ο ιστορικός Άγιος Μπίντ κατά τον 8ο αιώνα στην Αγγλία, προκάλεσε πολλές αλλαγές στον τρόπο εορτασμού κυρίως στην Ανατολή. Ο χρόνος εορτασμού του Πάσχα και το πρόβλημα γύρω από αυτό το θέμα θυμίζει την διαφωνία μεταξύ των Εκκλησιών Ρώμης και Μικράς Ασίας κατά τον β΄ και γ΄ αιώνα. Ας ελπίζουμε να μην δημιουργήσει στο μέλλον προβλήματα και σχίσματα ανάμεσα στο σώμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας, όπως για παράδειγμα τους Παλαιοημερολογίτες, που είναι ένα πλήγμα στην καθ’ ημάς Ανατολή.

Δημήτριος Σαλαπάτας

Δ΄ Έτος Θεολογικής Σχολής Αθηνών
ΠΗΓΗ

1 σχόλιο:

  1. Άποψή μου είναι, πως με το ημερολόγιο απλά μετρούμε τον χρόνο. Δεν είναι θεόπνευστο, επομένως μπορούμε να το διορθώσουμε ή να το τροποποιήσουμε εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

    Είναι λάθος να απορρίπτουμε το Γρηγοριανό Ημερολόγιο, απλά και μόνο γιατί το παρουσιάσε η Λατινική Εκκλησία. Αυτό που θα έπρεπε να μας απασχολεί είναι εάν το νέο ημερολόγιο συμβαδίζει με ορισμένα αστρονομικά φαινόμενα. Παράδειγμα, η Εαρινή Ισημερία συμπίπτει με την 21η Μαρτίου. Κατά το Ιουλιανό ημερολόγιο την 21η Μαρτίου, αν μετρήσουμε την διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, θα διαπιστώσουμε πως η νύχτα είναι μικρότερη, άρα δεν υφίσταται Ισημερία (επομένως έχουμε και λανθασμένο υπολογισμό της ημερομηνίας του Πάσχα).

    Στην σημερινή εποχή, τόσο η επιστήμη όσο και η τεχνολογία, έχουν κάνει άλματα. Αντί να ερίζουν λοιπόν οι Εκκλησίες για την ορθότητα του ημερολογίου τους, θα μπορούσαν να απευθυνθούν στο αστεροσκοπείο για να τους υποδειχθεί η πραγματική Εαρινή Ισημερία.

    Εξάλλου, είναι χαζό να απορρίπτουμε ένα Ρωμαιοκαθολικής εμπνεύσεως ημερολόγιο, όταν οι βασικές αρχές του ημερολογίου τέθηκαν από τους Βαβυλώνιους και τους Σουμέριους... λαούς ειδωλολατρικούς!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε τα σχολιά σας να ειναι περιεκτικά και ευπρεπή. Για την καλύτερη επικοινωνία δώστε ψευδώνυμο.
Προτιμάτε την ελληνική γραφή κι όχι την λατινική (κοινώς greeklish).Υβριστικά και μη ευπρεπή σχόλια θα διαγράφονται ή δεν θα δημοσιεύονται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...