₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪

*Άνθρωποι και κυβερνήσεις ποτέ δεν διδάχτηκαν τίποτα από την Ιστορία, ούτε ποτέ καθόρισαν την δράση τους επάνω σε αλήθειες και αρχές στηριγμένες σ' αυτήν *
(Χέγκελ)
*Η ιστορία είναι θεματοφύλακας μεγάλων πράξεων, μάρτυρας του παρελθόντος, παράδειγμα και δάσκαλος για το παρόν και μεγάλος σύμβουλος για το μέλλον.*
(Μιγκέλ Ντε Θερβάντες)
*Την ιστορία μελέτα παιδί μου, γιατί έτσι όχι μόνο τον εαυτό σου και τη ζωή σου θα κάμεις ένδοξη και χρήσιμη στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά και το μυαλό σου οξυδερκέστερο και διαυγέστερο.*
(Ιπποκράτης)
Όποιος ξεχνάει την ιστορία του είναι υποχρεωμένος να την ξαναζήσει*. (Σανταγίανα Ισπανός Φιλόσοφος)

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Γενίτσαροι (οί) (γενι·τσαρι=νέος στρατός)


Γενίτσαροι (οί) (γενι·τσαρι=νέος στρατός). Στρατιωτικόν σώμα Ιδρυθέν το πρώτον από το σουλ­τάνο Όρχάν (1327—1360) κατά πρότασι του συμβούλου του Καρά-Χαλήλ Τσανταρλή, για να αντικαταστήσει τά απείθαρχα σώματα τών γιαγιά ή πιαντέ. Ό Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, γράψας ολί­γον μετά τήν άλωσιν (1453), ονομάζει τους γενι­τσάρους «νεήλυδας», ο δε σύγχρονος του Φραντζής «ίαννιτσάρους· Στην αρχή είς τά επίλεκτα εκείνα σώματα κατετάσσοντο μόνον Έλληνες χριστιανόπαιδες εξισλαμιζόμενοι, οι οποίοι ελαμβάνοντο έκ τών αιχμαλώτων, από δέ της βασιλείας του Μουράτ Α' (1360—1383) διά του παιδομαζώματος, δηλαδή διά της βιαίας αρπαγής τών αρρένων παίδων έκ τών οικογενειών των Έλλήνων Χριστιανών υπηκόων (ρα­γιάδων) των ευρωπαϊκών μόνον επαρχιών. 'Αλλά κυρίως το παιδομάζωμα αυτό συστηματοποιήθηκε από τους σουλτάνους Σελιμ Α' (1512—1520) και Σουλεϊμάν Α' (1520—1566), έκτοτε δέ ένηργείτο κατά πενταετίαν καί μετά κατά διετίαν, ενίοτε δέ και κατ' έτος, αναλόγως τών στρατιωτικών αναγκών

Συνέχεια εδώ

Γενίτσαροι Μύθοι και Πραγματικότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε τα σχολιά σας να ειναι περιεκτικά και ευπρεπή. Για την καλύτερη επικοινωνία δώστε ψευδώνυμο.
Προτιμάτε την ελληνική γραφή κι όχι την λατινική (κοινώς greeklish).Υβριστικά και μη ευπρεπή σχόλια θα διαγράφονται ή δεν θα δημοσιεύονται.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...